เราจะย้ายบ้านนะ

posted on 13 Dec 2011 22:16 by theblue-wonderland
เราจะย้ายไปที่นี่ ถาวร
หวังว่าเราจะยังคงติดตามกันเหมือนเดิมนะ:->